VILL DU HA EN TIDSENLIG VACKER FÄRGMILJÖ?
VI SKAPAR DEN ÅT DIG

REPARATIONSMÅLNING

Anledningen till att detta begrepp finns med som en rubrik är att vi fått frågan:
"målar ni på vanligt sätt också? Alltså tapetserar och gör rum och så?"
-Självklart! svarar vi.

Vi har goda kunskaper i målningsrenovering. Vi som samarbetar på målerisidan i Dekormakar´n har gått som traditionella
lärlingar i två företag med stor variation i arbetsuppgifterna.
Detta är en fördel eftersom man då har alla sidor av yrket tidigt i de flesta fall, som ger en bra grund att bygga på.

Så självklart hjälper vi dig/Er med all typ av målning och inte bara trapphus.